شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:

اطلاع رسانی خدمات (الکترونیکی / غیرالکترونیکی)

عنوان خدمت                    سامانه الکترونیکی ارائه خدمت       دریافت اطلاعات مرتبط با خدمت /مدارک و فرم های مورد نیاز


1-تدوین استانداردهای ملی                    سامانه جامع تدوین استاندارد ملی                          دریافت اطلاعات خدمت

(10031455100)


2-مشارکت در تدوین                     مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی                    دریافت اطلاعات خدمت

استانداردهای بین المللی                        سامانه پیشنهاد تدوین بین المللی

(10011455101)               


3-صدور پروانه کارشناسی استاندارد            سامانه جامع تدوین استاندارد                            دریافت اطلاعات خدمت                      

(10031455102)


4-تایید صلاحیت آ‍زمایشگاه های همکار        سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت                   دریافت اطلاعات خدمت    

(13011456100) 


  5-تایید صلاحیت شرکت های بازرسی       سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت                   دریافت اطلاعات خدمت

 ( 13011456101)


  6-تایید صلاحیت شرکت های                   سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت                  دریافت اطلاعات خدمت   

گواهی دهنده 

(13011456102 )


7-تایید صلاحیت شرکت های                   تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار               دریافت اطلاعات خدمت

آموزشی همکار 

(13011456103)


8-تایید صلاحیت کارشناسان                    سامانه فرآیند صدور مجوز کارشناسان استاندارد          دریافت اطلاعات خدمت

استاندارد 

(13011456104)


9-تایید صلاحیت مدیران کنترل                 سامانه نظارت بر اجرای استاندارد                           دریافت اطلاعات خدمت

کیفیت واحدهای تولیدی 

(13011456105 )


   10-صدور، تمدید،‌تعلیق و ابطال             سامانه نظارت بر اجرای استاندارد                            دریافت اطلاعات خدمت

پروانه های کاربرد علامت استاندارد

کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 

(10031457100) 


11-نظارت بر کیفیت خدمات مشمول        سامانه مدیریت بازرسی آسانسور                               دریافت اطلاعات خدمت

استاندارد شامل آسانسور، تجهیزات          سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی

موجود در شهربازی ها، دیگهای بخار،‌      سامانه نظارت بر استاندارد جایگاههای CNG

ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG،  سامانه نظارت بر اجرای استاندارد 

واحدهای انرژی بر، سردخانه،

خودرو و نیرومحرکه   

(10031457101)


12-صدور مجوز کالاهای صادراتی و                    سامانه صادرات و واردات                          دریافت اطلاعات خدمت      

وارداتی مشمول استاندارد اجباری 

(10031458100)


13-ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره            سامانه صادرات و واردات                        دریافت اطلاعات خدمت

(10031458101)


14-نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین                سامانه اندازه شناسی قانونی                       دریافت اطلاعات خدمت

(10031459100)


15-پلمپ گذاری وسایل توزین سبک                           سامانه اندازه شناسی قانونی                       دریافت اطلاعات خدمت

(10031459101)


16-آزمون نازلهای سوخت مایع                              سامانه اندازه شناسی قانونی                         دریافت اطلاعات خدمت

(10031459102)


17-نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک                  سامانه اندازه شناسی قانونی                          دریافت اطلاعات خدمت

(10031459103)

فراداده(برچسبها):
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها